توضیحات

اولترا لایت فوراور با آمینوتیین یک ترکیب کامل برای سبک زندگی سالم شما با فوراور است.

مصرف روزانه ی دو وعده اولترا لایت فوراور، که طبق سفارش از شیر کم چرب و یا شیر سویا تهیه شده است، میتواند 100% میزان مورد نیاز روزانه ی انسان را به مواد معدنی و ویتامین ها فراهم تماید.

اولترا لایت فوراور 18 آمینو اسید مهم را که شامل (آمینو اسید های ضروری، غیر ضروری و آمینو اسید یا زنجیر شاخه ای می شود) فراهم میکند.

نحوه مصرف: یک پیمانه از محصول را با تقریبا 300 میلی لیتر شیر مخلوط کنید.