توضیحات

ترکیب 2 عنصر اصلی گیاهی جهت کاهش جذب کالریی از چربی ها و کربوهیدرات ها، یکی انجیر هندی یا انجیر هندی خاردار و دیگری پروتئینی ویژه است که از دانه های گیاه لوبیا چیتی به دست آمده است ترکیب این دو عنصر مهم، میتواند به شما کمک کند با راحت تر به وزن ایده آل و مطلوب بان برسید.

سومین عنصر مهم کروم، یک ماده مغذی معدنی است که توانایی طبیعی بدن در تنظیم قند خون را افزایش می دهد.

نحوه مصرف: قبل از صرف غدا یا میان وعده، یک کپسول را به همراه آب میل نمایید. روزانه سقف چهار کپسول مصرف کنید.